“Het leven is een heel gedoetje” 

Rene Gude

Zie Zee organiseert een aantal keer per jaar Compassietrainingen in Amsterdam.

De eerstvolgende Compassietraining start in 2022 (exacte data volgen nog)  en heeft plaats op negen maandagen tussen 19 en 21.30 uur.    Locatie: Jacob Marisstraat 1, 1058 HW Amsterdam

De kosten zijn 450 euro voor alle bijeenkomsten, inclusief het werkboek en thee. Het aantal deelnemers is maximaal 8.

Je kunt je via dit formulier aanmelden.

Wat is compassie? 

Met compassie (of: mededogen) voor anderen bedoelen we enerzijds het vermogen op te merken dat een ander lijdt, en anderzijds dat we geraakt worden door het lijden van anderen, hun pijn kunnen meevoelen (compassie betekent letterlijk mee-lijden). Je krijgt de neiging om voor de ander te zorgen en hem of haar te helpen zich minder rot te voelen. Compassie verwijst ook naar begripvol of vergevingsgezind reageren als een ander een fout maakt, in plaats van hen streng en kritisch te veroordelen. Tot slot betekent compassie voor de ander (in tegenstelling tot medelijden) het besef dat lijden en omgaan met mislukkingen en imperfecties uitingen zijn van gedeelde menselijkheid. Compassie is een gewone menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is en die door beoefening ontwikkeld en verdiept kan worden.

Zelf-compassie voelen is niet anders dan compassie voor anderen voelen. Zelf-compassie gaat over jezelf op een vergelijkbare manier tegemoet treden wanneer je het moeilijk hebt, er iets mislukt of je een minder sympathiek kenmerk van jezelf ontdekt. In plaats van je (mentale) pijn te negeren, stop je en onderken je  “dit is heel lastig voor mij, hoe kan ik mezelf nu ondersteunen bij dit gevoel?”

In plaats van onszelf voortdurend te veroordelen en bekritiseren, gaat zelf-compassie over vriendelijk en begripvol om gaan met onze tekortkomingen en blunders. De dingen lopen nogal eens anders dan we hadden gehoopt. We krijgen te maken met frustraties, verlies, we maken fouten, blijken beperkingen te hebben, voldoen niet aan ons ideaalplaatje van ons zelf. Met deze realiteit: namelijk ‘het valt niet mee om mens te zijn’, krijgen we allemaal te maken. Hoe meer je oefent in het aanvaarden van deze realiteit in plaats van deze voortdurend te bevechten, hoe meer je in staat zult zijn compassie te ervaren: voor jezelf en je medemensen.

Wat is compassietraining? 

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), ofwel  Compassietraining, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Compassietraining is een uitbreiding en verdieping van mindfulness. Het programma omvat negen sessies van twee-en-een-half uur per sessie (acht “gewone” sessies en een extra oefenbijeenkomst).

Compassietraining is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een mildere houding naar zichzelf en naar anderen en die al enige ervaring heeft met mindfulnessbeoefening. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet.  Deze cursus is met name bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen. Deelnemers worden uitgenodigd tijdens de training dagelijks  45-60 minuten tijd vrijmaken te maken voor oefeningen.

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.

Net als bij de mindfulnesscursus zijn de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep helpend voor de ontwikkeling van (zelf)compassie. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en ze hoeven ook in deze training weer niet de problemen van anderen op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

Voor meer informatie:

www.compassietraining.nl

www.compassietrainers.nl