“Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury,                                                                                                it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.” 

                                                                                                                                                                                                                           The Dalai Lama

Zie Zee organiseert een aantal keer per jaar leertherapie-/ verdiepingsweekenden voor hulpverleners. Deze vinden plaats in Zeeland.

De data voor 2019 zijn: 26-29 september (helaas is het weekend in september al volgeboekt).  

De data voor 2020 zijn 5-8 maart, 18-21 juni en 24-27 september. De weekenden zijn ook zeer geschikt voor hen die nog weinig of geen ervaring hebben met mindfulness-beoefening!

De datum voor het eerstkomende driedaagse vervolgweekend (voor hen die al een leertherapie- of verdiepingsweekend of een compassietraining hebben gevolgd)  staat binnenkort op de website.

We krijgen veel aanvragen voor deelname aan een leertherapie-groep in de avond. We zijn daar een vorm voor aan het bedenken, meer informatie staat binnenkort op de website.

Op aanvraag organiseren we leertherapie (-weekenden) voor opleidingsgroepen.

Waarom zou je leertherapie volgen op basis van mindfulness en compassietraining?

Leertherapie wordt  gedefinieerd als: “Begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de therapeut (in opleiding). Door de leertherapie leert de therapeut i.o. haar of zijn eigen reacties op problemen van cliënten te (h)erkennen. Daarnaast kan men leren hoe men denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor de beroepsbeoefening kan optimaliseren.”

Het gaat hierbij om het ontwikkelen van vaardigheden die – ongeacht zijn of haar (theoretische) achtergrond – elke hulpverlener die met clienten met psychische klachten werkt zal kunnen gebruiken.

Ook als je al leertherapie hebt gehad,  of nu geen opleidingstraject volgt, is dit verdiepingsweekend een verrijking bij het verwerven van gereedschap.

Mindfulness wordt door Jon Kabat Zinn -die 40 jaar geleden de training in Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) heeft ontwikkeld- omschreven als milde, open, nieuwsgierige en niet-oordelende aandacht, van moment tot moment. De beoefening van mindfulness kan kan leiden tot meer inzicht en wijsheid in ons leven en blijkt gunstige effecten te hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Mindfulness in leertherapie kan je helpen om op vriendelijke, niet oordelende wijze je eigen patronen en valkuilen te ontdekken en te onderzoeken. In je werk als therapeut, en bij alle andere dagelijkse activiteiten.

Met compassie of mededogen bedoelen we het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Dit gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Uit onderzoek blijkt dat het beoefenen van mindfulness en (zelf)compassie weldadige effecten heeft op therapeuten en hun therapeutisch functioneren, enerzijds voor het welzijn van de therapeut, anderzijds op therapeutische factoren als empathie en oprecht aanwezig kunnen zijn bij het lijden van een ander. Mensen in hulpverlenende beroepen en andere professionals die kwetsbaar zijn voor burn-outklachten blijken vaak behoefte te hebben aan een praktische methode om meer (zelf)compassie in hun werk en persoonlijk leven te brengen.

Voor wie is het leertherapieweekend/verdiepingsweekend geschikt?

Psychologen, psychotherapeuten, klinisch-psychologen en psychiaters, artsen (- in opleiding), coaches en andere hulpverleners die werken met mensen met problemen en psychische klachten en die bereid zijn om hun eigen patronen en valkuilen op open milde wijze te onderzoeken. Het al enigszins vertrouwd zijn met mindfulness beoefening waar de verdieping op voortborduurt kan helpend zijn maar is geen voorwaarde voor deelname.

Als je twijfelt of je over voldoende basis beschikt, aarzel dan niet om een mail te sturen! De weekenden zijn zo ingericht dat er ook veel handvatten worden gegeven aan hen die hun eerste schreden op het pad van mindfulness-beoefening aan het zetten zijn.

Door de opzet van het programma en de registraties van de trainers voldoet de inhoud aan de eisen die de verschillende beroepsverenigingen stellen aan 25 sessies leertherapie voor cognitief-gedragstherapeuten (VGCt), psychotherapeuten (NVP) en psychiaters in opleiding. Voor klinisch psychologen bestaat er ook de mogelijkheid het weekend als persoons- gerichte supervisie te laten tellen, als je hoofdopleider akkoord gaat.

Wat kan je verwachten tijdens het weekend?

Het leertherapie/verdiepingsweekend bestaat uit een waardevolle, intensieve training waarbij we het vermogen oefenen om op een erkennende, niet-oordelende manier gewaar te zijn wat zich in het nu in of aan ons voordoet. Daarnaast bieden we allerlei mogelijkheden tot het ontwikkelen van mildheid en (zelf)compassie aan. Door de opzet van het programma, de afwisselende leervormen en door vier dagen door te brengen op een prachtige, zeer rustig gelegen locatie in de natuur is het mogelijk zonder afleiding een diepgaande leerervaring op te doen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft overduidelijk aangetoond dat -naast het op juiste wijze inzetten van evidence based technieken- de therapeutische relatie van belang is voor het slagen van een psychotherapie. Voor een goede therapeutische relatie is (zelf)compassie onontbeerlijk. De compassie die de therapeut voor de cliënt heeft staat centraal, evenals het genereren van zelfcompassie bij de cliënt. Ook voor zichzelf heeft de therapeut compassie nodig als tegenwicht tegen ‘compassion fatigue’ en burn-out. Compassie wordt door de Dalai Lama gedefinieerd als ‘een gevoeligheid voor het lijden van het zelf en anderen met een diep verlangen om hier verlichting in aan te brengen’. In deze training bieden we de mogelijkheid om de effecten van (zelf)compassie aan den lijve te ervaren met behulp van meditaties en praktische oefeningen. We zullen ook aandacht besteden aan de theoretische onderbouwing van therapeutische toepassingen van compassie en vaardigheden om compassie effectief in te zetten in eigen behandelingen.

De periode van vier aaneensluitende dagen wordt erg gewaardeerd door deelnemers, omdat we tijdens het weekend een soort pauze nemen van het dagelijkse leven, waarin de nadruk meer verschuift van doen en presteren naar de kunst van het zijn met wat zich voordoet. Om dit vermogen goed tot bloei te laten komen wordt er een aantal praktische regels gehanteerd. Zo word je als deelnemer bijvoorbeeld gevraagd een aantal keer een periode in stilte door te brengen en dan alleen te communiceren als het louter functioneel is.

Elke groep bestaat uit acht, soms negen, deelnemers. Het is geen groepstherapie maar individuele leertherapie waar uitwisseling in de groep kan dienen als verdieping. Net als bij de mindfulnesstraining ontstaan inzichten door de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en ook tijdens dit weekend hoeven ze niet de problemen van anderen op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

De weekenden zijn zeer geschikt voor alle hulpverleners (in de (G)Gz) die hun patronen op het werk en in het dagelijkse leven willen onderzoeken. Het lange weekend voldoet aan de eisen voor 25 zittingen van steeds 90 minuten leertherapie.

De dagen zijn intensief en vrij lang. Als je een geschiedenis hebt van ernstige psychische klachten neem dan, voor je je opgeeft, eerst contact op om te overleggen of dit weekend iets voor je zal zijn.

De kosten zijn 1440 euro per persoon. De kosten zijn inclusief verblijf op een tweepersoonskamer, maaltijden, koffie/thee en hand-outs.  Voor  verblijf op een eenpersoonskamer betaal je 120 euro extra Klik op ‘inschrijfformulier’ voor meer informatie.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.