“Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury,                                                                                                it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.” 

                                                                                                                                                                                                                           The Dalai Lama

Zie Zee organiseert een aantal keer per jaar leertherapie-/ en verdiepingsweekenden voor hulpverleners. De weekenden zijn ook zeer geschikt voor hen die nog weinig of geen ervaring hebben met mindfulness-beoefening!

Op aanvraag organiseren we op locatie leertherapie voor opleidingsgroepen en online begeleide (ACT) intervisie volgens het Portlandmodel (5x 180 min 550,-)

Marije geeft online individuele leertherapie en supervisie (60 min 135,-)

AGENDA

  • 4- daags leertherapieweekend Innerlijke patronen en Zelfcompassie 30 mei-2 juni 2024 (donderdag 14.30 u – zondag 14.00 uur). Dit weekend telt als 25 uur leertherapie, de kosten zijn 1495,- . (nog 3 plekken)
  • 4-daags ACT-weekend 20-23 juni 2024 (donderdag 14.30 u – zondag 14.00 uur). Dit weekend telt als 25 uur leertherapie, de kosten zijn 1495,- . (wachtlijst)

Dit is inclusief verblijf op een twee-persoonskamer, vegetarische maaltijden en koffie/thee. Voor verblijf op een één-persoonskamer betaal je 120,- extra.

Inschrijven voor leertherapie kan via de link onder aan de pagina.

Waarom zou je leertherapie volgen op basis van ACT, mindfulness en zelfcompassie?

Leertherapie wordt  gedefinieerd als: “Begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de therapeut (in opleiding). Door de leertherapie leert de therapeut i.o. haar of zijn eigen reacties op problemen van cliënten te (h)erkennen. Daarnaast kan men leren hoe men denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor de beroepsbeoefening kan optimaliseren.”

Het gaat hierbij om het ontwikkelen van vaardigheden die – ongeacht zijn of haar (theoretische) achtergrond – elke hulpverlener zal kunnen gebruiken. Ook als je al leertherapie hebt gehad, of nu geen opleidingstraject volgt, is dit verdiepingsweekend een verrijking bij het verwerven van gereedschap.

Mindfulness wordt door Jon Kabat Zinn -die 40 jaar geleden de training in Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) heeft ontwikkeld- omschreven als milde nieuwsgierige en niet-oordelende aandacht, van moment tot moment. De beoefening van mindfulness kan kan leiden tot meer inzicht en wijsheid in ons leven en blijkt gunstige effecten te hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Mindfulness in leertherapie kan je helpen om op vriendelijke, niet oordelende wijze je eigen patronen en valkuilen te ontdekken en te onderzoeken. In je werk als therapeut, en bij alle andere dagelijkse activiteiten.

Met compassie of mededogen bedoelen we het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Dit gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Uit onderzoek blijkt dat het beoefenen van mindfulness en (zelf)compassie weldadige effecten heeft op therapeuten en hun therapeutisch functioneren, enerzijds voor het welzijn van de therapeut, anderzijds op therapeutische factoren als empathie en oprecht aanwezig kunnen zijn bij het lijden van een ander. Mensen in hulpverlenende beroepen en andere professionals die kwetsbaar zijn voor burn-outklachten blijken vaak behoefte te hebben aan een praktische methode om meer (zelf)compassie in hun werk en persoonlijk leven te brengen.

Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van gedragstherapie die door middel van acceptatie, mindfulness en het committeren aan gedragsverandering zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit. We trainen het vermogen om bewust, hier en nu contact te maken met wat er gaande is en gedrag in te zetten waarbij men zelf gekozen Waarden in het oog houdt.  Als mens zijn wij geneigd om allerlei externe en innerlijke ervaringen te vermijden of  flink te gaan te worstelen om deze te veranderen, waardoor wij niet altijd even goed in het vizier hebben wat werkelijk overeen komt met hoe we met onszelf, anderen en de wereld willen omgaan. Door middel van metaforen en experiëntiele oefeningen leer je vaardigheden om contact te maken met en je anders te gaan verhouden tot deze innerlijke wereld, helderheid te krijgen over je Waarden en je te committeren aan de benodigde gedragsverandering.

Voor wie is de leertherapie geschikt?

Psychologen, psychotherapeuten, klinisch-psychologen en psychiaters, artsen (- in opleiding), coaches en andere hulpverleners die werken met mensen met problemen en psychische klachten en die bereid zijn om hun eigen patronen en valkuilen op open milde wijze te onderzoeken. Het al enigszins vertrouwd zijn met mindfulness beoefening waar de verdieping op voortborduurt kan helpend zijn maar is geen voorwaarde voor deelname.

Als je twijfelt of je over voldoende basis beschikt, aarzel dan niet om een mail te sturen! De weekenden zijn zo ingericht dat er ook veel handvatten worden gegeven aan hen die hun eerste schreden op het pad van mindfulness-beoefening en Acceptance and Commitment Therapy aan het zetten zijn.

Door de opzet van het programma en de registraties van de trainers voldoet de inhoud aan de eisen die de verschillende beroepsverenigingen stellen aan leertherapie voor cognitief-gedragstherapeuten (VGCt), psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding (VGCt en NVP) . Voor klinisch psychologen bestaat er ook de mogelijkheid het weekend als persoons-gerichte supervisie te laten tellen, als je hoofdopleider akkoord gaat.

Wat kan je verwachten tijdens de ACT leertherapie?

Tijdens de leertherapie komen alle zes de kernprocessen aan bod. Het mooie aan ACT is dat dezelfde processen zowel op cliënt als therapeut van toepassing zijn. 

De deelnemers gaan aan de hand van deze processen onderzoeken waar zij in privé- en/of werksituaties tegen aan lopen. Middels ervaringsgerichte, gedragstherapeutische oefeningen en metaforen wordt de psychologische flexibiliteit van de deelnemers vergroot. De deelnemers leren bij ieder proces op zichzelf te reflecteren en stil te staan wat er bij hen én in de behandelkamer gebeurt ten aanzien van deze processen.

Tijdens het weekend worden de ACT processen zowel los behandeld, als ook geïntegreerd met elkaar.

Wat wordt er van jou verwacht? 

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze bereid zijn hun eigen kwetsbaarheid te ontmoeten en te tonen. Er zal worden gevraagd ervaringen te delen naar aanleiding van de oefeningen en de opdrachten. Vanzelfsprekend wordt er absolute vertrouwelijkheid verwacht van alle deelnemers, zodat het veilig is ervaringen te delen en zo het leerrendement optimaal is.

Wat kan je verwachten tijdens een leertherapie weekend Innerlijke patronen en Zelfcompassie?

Het leertherapie/verdiepingsweekend bestaat uit een waardevolle, intensieve training waarbij we het vermogen oefenen om op een erkennende, niet-oordelende manier op te merken wat zich in het nu in of aan ons voordoet en hoe dit te begrijpen valt vanuit innerlijke patronen en geneigdheden (schema’s en modi). Daarnaast bieden we allerlei mogelijkheden tot het ontwikkelen van mildheid en (zelf)compassie aan. Door de opzet van het programma, de afwisselende leervormen en door een paar dagen door te brengen op een prachtige, rustig gelegen locatie in de natuur is het mogelijk zonder afleiding een diepgaande leerervaring op te doen.

De periode van een paar aaneensluitende dagen wordt erg gewaardeerd door deelnemers, omdat we tijdens het weekend een soort pauze nemen van het dagelijkse leven, waarin de nadruk meer verschuift van doen en presteren naar de kunst van het zijn met wat zich voordoet. Om dit vermogen goed tot bloei te laten komen wordt er een aantal praktische regels gehanteerd. Zo word je als deelnemer bijvoorbeeld gevraagd een aantal keer een periode in stilte door te brengen en dan alleen te communiceren als het louter functioneel is.

Elke groep bestaat uit acht deelnemers. Het is geen groepstherapie maar individuele leertherapie waar uitwisseling in de groep kan dienen als verdieping. Net als bij de mindfulnesstraining ontstaan inzichten door de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en ook tijdens dit weekend hoeven ze niet de problemen van anderen op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

De weekenden zijn zeer geschikt voor alle hulpverleners (in de (G)Gz) die hun patronen op het werk en in het dagelijkse leven willen onderzoeken. Het lange weekend voldoet aan de eisen voor 25 zittingen van steeds 90 minuten leertherapie.

De dagen zijn intensief en vrij lang. Als je een geschiedenis hebt van ernstige psychische klachten neem dan, voor je je opgeeft, eerst contact op om te overleggen of dit weekend iets voor je zal zijn.

De kosten zijn inclusief verblijf op een twee-persoonskamer, vegetarische maaltijden en koffie/thee.  Voor verblijf op een eenpersoonskamer betaal je 120,- extra. Klik op ‘inschrijfformulier‘ voor meer informatie.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.